Hizmetlerimiz

Kurs açma ve yürütme sürecinde gerekli tüm adımları sizin adınıza biz yönetiyoruz. Verdiğimiz danışmanlık ile olası tüm problemlerin önüne geçiyoruz.

Bu konuyla ilgili olarak tüm resmi iş ve işlemlerin hazırlanması ve onaya sunulması

Personel çalışma izin işlemleri, çalışma izin onayları, kurum veri giriş işlemleri ,kurul toplantı tutanaklarının ve disiplin kurulu toplantı tutanaklarının hazırlanması

Kurumsal tüm evrak takip işlemlerinin ve kurum yazışmalarınızı sizin adınıza tarafımızca yapılması

Devir işlemleri yapılırken yüksek maliyetleri ortadan kaldırıyoruz.

Yangın ve depremden korunma önlemlerinin alınması,iş güvenliği, sabotaj planlarının hazırlanması ve onaya sunulması

Kursların açılması-kapanması, kursiyerlerin tüm iş ve işlemleri, ücretsiz ve burslu öğrenci belgelerinin hazırlanması

Kuruma ait tüm bilgilerin veri girişinin yapılması ve onaya sunulma süreçlerinin takibi

Kurumun denetimi ile ilgili tüm belge ve bilgilerin hazırlanması dosyalanma işlemlerinin yapılması